Werfmelding Oost-Vlaanderen

Aangifte van werken

Ontdek onze toepassingen

Werfmelding

Werfmelding Oost-Vlaanderen | Aangifte van werken Oost-Vlaanderen

Er zijn drie belangrijke verplichtingen omtrent werfmelding waar een aannemer rekening mee moet houden als hij bepaalde werken uitvoert op vraag van een opdrachtgever:

Aangifte van werken
De aangifte moet door de aannemer verricht worden in geval van werken in onroerende staat. Onder deze term verstaat men alle werken met betrekking tot het bouwen, verbouwen, afwerken enzovoort van een onroerend goed.

Aanwezigheidsregistratie op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Deze verplichting geldt enkel voor de bouwplaatsen waarvan het totale bedrag, exclusief btw, minstens 500.000 euro bedraagt. Alle werknemers die op die werven aanwezig zijn en er werken in onroerende staat uitvoeren, moeten geregistreerd worden.

Deze verplichtingen zijn aan elkaar gekoppeld. Zodra de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) de aangifte van werken ontvangt, weet zij of de aanwezigheden geregistreerd moeten worden en wie daarvoor de verantwoordelijke is. Daarnaast maakt de aanwezigheidsregistratie ook het omgekeerde mogelijk. Verder kunnen werknemers die op de arbeidsplaats aanwezig zijn, geïdentificeerd worden.

Op zoek naar een partner regio Limburg? Traxgo is actief over gans Vlaanderen en kan u dus zeker verder helpen.

Regio Oost-Vlaanderen?
Contacteer ons op het nummer:
09 395 09 48