Werfmelding Limburg

Aangifte van werken

Ontdek onze toepassingen

Vergeet uw werken niet te melden aan de RSZ

Alle werken in onroerende staat en de daarmee gelijkgestelde werken moeten gemeld worden aan de RSZ. De werfmelding moet altijd gebeuren voor de start van de werken. De verantwoordelijke hiervoor is de aannemer op wie de opdrachtgever een beroep doet. De onderaannemers moeten gemeld worden, maar moeten in principe zelf niets doen. Tenzij ze zelf een onderaannemer in dienst nemen. Dan moet dit gemeld worden aan de aannemer.

Werfmelding Limburg | Aangifte van werken Limburg

Wanneer moet een werk in onroerende staat niet gemeld worden

  • Als er geen onderaannemers aan te pas komen EN het totale bedrag van de werken (exclusief BTW) is lager dan € 30.000.
  • Als de aannemer beroep doet op slechts één onderaannemer EN het totale bedrag van de werken (exclusief BTW) lager ligt dan € 5.000.

Boetes

Als de werken niet of niet tijdig gemeld worden, dan is de aannemer een som van 5% van het totale bedrag (excl. BTW) van de werken (die niet gemeld werden) verschuldigd aan de RSZ. Daarnaast kan ook een boete volgen als een onderaannemer niet gemeld heeft dat hij beroep doet op één of meerdere onderaannemers. In dit geval wordt 5% van he totale bedrag (excl. BTW) van de werken (toevertrouwd aan de onderaannemer) geëist.

Op zoek naar een partner regio Limburg? Traxgo is actief over gans Vlaanderen en kan u dus zeker verder helpen.

Regio Limburg?
Contacteer ons op het nummer:
011 36 09 78