Werfmelding Brussel

Aangifte van werken

Ontdek onze toepassingen

Werfmelding in de bouwsector

In de bouwsector zijn aannemers verbonden aan een aantal wettelijke verplichtingen rond de aangifte van werken. Werfmelding Brussel | Aangifte van werken BrusselWerken in onroerende staat moeten gemeld worden door de aannemers. Met werken in onroerende staat bedoelt men alle werken met betrekking tot het bouwen, verbouwen, afwerken… van een onroerend goed bedoeld.

Een unieke werfmelding onderscheidt 2 delen.

  • Een gemeenschappelijk deel waarin de algemene gegevens over de bouwplaats en opdrachtgever staan.
    Deze gegevens worden één keer ingevuld door de hoofdaannemer en zijn gemeenschappelijk voor alle aannemers betrokken bij deze bouwplaats.
  • De contracten die de informatie bevatten van de aannemers en de werken.

Wat zijn de sancties
Als een aannemer verkeerde info meldt over begin- en einddatum van de werken (of tussenkomst van onderaannemers) dan kan een vergoeding van 150 euro gevraagd worden. Als de werken niet worden aangegeven dan zal een bedrag van 5% excl. BTW van het totale bedrag van de werken die niet gemeld zijn, betaald moeten worden aan de RSZ. Als door de onderaannemer niet wordt gemeld (aan de aannemer) één of meer andere onderaannemers worden inschakelt, moet hij zelf aan de RSZ een som betalen van 5% van het totale bedrag van de werken, exclusief btw, die zijn onderaannemer moest uitvoeren.

Op zoek naar een partner regio Brussel? Traxgo is actief over gans Vlaanderen en kan u dus zeker verder helpen.

Regio Brussel?
Contacteer ons op het nummer:
02 669 17 30