Werfmelding Antwerpen

Aangifte van werken

Ontdek onze toepassingen

Werfmelding, wat u moet doen

Welke werken moet u aangeven?
De werfmelding is verplicht voor alle werken in onroerende staat. Als werken een totaalbedrag van 25 000 000 euro, excl. BTW hebben en er wordt geen beroep gedaan op een onderaannemer, dan worden ze gevrijwaard van deze meldingsplicht.

Wie moet de melding doen?
De aannemer die in dienst wordt genomen door een opdrachtgever moet de melding doen.

Wanneer moet de werfmelding gedaan worden?
De melding moet altijd gebeuren voor de aanvang van de werken.

Bevestigingsdocumenten
Als er aangifte wordt gedaan, ontvangen alle partijen documenten die de aangifte bevestigen. De documenten worden ofwel digitaal ofwel op papier aan de betrokken onderneming overgemaakt.

Buitenlandse ondernemingen
Als u als buitenlandse onderneming een contract heeft gesloten met een opdrachtgever voor werken op Belgisch grondgebied, dan kan u ook onderworpen zijn aan de meldingsplicht. Meer informatie vindt u op het internationale portaal.

Op zoek naar een partner regio Antwerpen inzake werfmelding? Traxgo is actief over gans Vlaanderen en kan u dus zeker verder helpen.

Regio Antwerpen?
Contacteer ons op het nummer:
03 369 23 07