Wie is verantwoordelijk voor de werfmelding?

Terug naar nieuws

Wie is verantwoordelijk voor de werfmelding?

De werfmeldingAls aannemer bent u verplicht om informatie te melden aan de RSZ. Officieel heet dat 'werfmelding' of 'de melding van werken 30bis'.

Die werfmelding bevat een aantal luiken:

  • Een raming van de werken;
  • De identificatie van de opdrachtgever en de onderaannemers;
  • De opvolging van de RSZ-verplichtingen op financieel vlak.

De verantwoordelijkheid voor de melding ligt bij de hoofdaannemer. De onderaannemer heeft in principe geen meldingsplicht, tenzij hij op zijn beurt beroep zou doen op een onderaannemer. Hij moet in dat geval de identificatie van de onderaannemer doorgeven aan de hoofdaannemer die de melding bij de RSZ aangeeft.

Wilt u meer weten over de werfmelding of CheckInAtWork? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!